Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 09.09-13.09.2013 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 09.09.2013 – 13.09.2013 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 7 случая на ентероколит.
Извършени проверки:
• 4 по Закона за управление на отпадъците;
• 2  за остра вяла парализа.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 192 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 112 проверки по текущ контрол, 15 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: водонепромокаемо покритие "Biostein" - произход Франция, Glide Wax HP3 - "Broko" - произход Италия, спортни обувки за бебета "KIDE KIDS" - произход Хонг Конг, комплект от горнище и долнища "TENTH" - произход Бангладеж, дамски обувки "Jumex" - произход Китай, термосна бутилка "La Bolata" - произход Китай, шал " Redoute" - произход Китай, шал "Halens" - произход Китай, термосна бутилка "ARTE REGAL" - произход Китай, препарат за почистване на гумен печат "STAMPENDOUS" - произход САЩ, дамски обувки "Coolgirl" - произход неизвестен. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 10  предписания:
 -  6 на кметове на населени места за осигуряване на контейнери за сметосъбиране и санитарен възел на гробищни паркове;
 -  2 на еднолични търговци за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност;
 -  1 на управител за спиране реализацията на очила за корекция на зрението;
 -  1 на директор на ЦДГ за осигуряване на обезопасителна решетка около отоплително тяло.
  За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед:
 -  на управител за спиране реализацията на очила за корекция на зрението.


    Дейност по предварителен здравен контрол:
  През периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 101 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места - 82 обекта с обществено предназначение и 10 лечебни заведения;
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 8 проверки;
 - 1 проверка във връзка със здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност
    Проведени са 3  заседания, на които са разгледани:
 - 1 болничен лист, обжалван от работодател и насочен към ЛКК;
 - 2 болнични листа, издадени от СЛКК, обжалвани от РУ “СО” и насочени към ТЕЛК;
 - 1 протокол за помощни средства, издаден от СЛКК, обжалван от Д “СП” и насочен към ТЕЛК.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 26 броя води,  от които 16 по  държавен здравен контрол  и 10 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани 11 броя козметика и 4 броя дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица – 3 броя храни и 10 броя смивове от работни повърхности.
  Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 24 на микроклимат и 6 на осветление. 

    Други
  В рамките на Национална програма „Превенция и контрол на ХИВ и ППБ“ през мобилен кабинет за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, разположен  в с. Ковачевец, община Попово са преминали 17 лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.