Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 16.09-20.09.2013 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 16.09.2013 – 20.09.2013 г.

     Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 18 случая на ентероколит;
• 1 на хепатит;
• 1 на салмонела;
• 1 на скарлатина.

  Извършени проверки:
• 6 по Закона за управление на отпадъците;
• 2  за обезпаразитяване с над 5% с Ентеробиоза.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 194 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
- 70 проверки по текущ контрол;
- 16 проверки за наличие в търговската мрежа на нерегистрирани репеленти, опасни за здравето на човека;
- 27 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: водонепромокаемо покритие "Biostein" - произход Франция, Glide Wax HP3 - "Broko" - произход Италия, спортни обувки за бебета "KIDE KIDS" - произход Хонг Конг, комплект от горнище и долнища "TENTH" - произход Бангладеж, дамски обувки "Jumex" - произход Китай, термосна бутилка "La Bolata" - произход Китай, шал " Redoute" - произход Китай, шал "Halens" - произход Китай, термосна бутилка "ARTE REGAL" - произход Китай, препарат за почистване на гумен печат "STAMPENDOUS" - произход САЩ, дамски обувки "Coolgirl" - произход неизвестен. При извършените проверки не са открити цитираните продукти.

  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 3  предписания:
 - 1 на кмет на населено място за осигуряване на контейнери за сметосъбиране на гробищен парк;
 - 1 на управител за спиране реализацията на козметични продукти, на опаковката на които липсва задължителната информация на български език; 
 - 1 на кмет на населено място за поставяне на надпис „Водата е негодна за пиене“ на местен водоизточник. 

  За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед:
 -    на управител за спиране реализацията на козметични продукти, на опаковката но които липсва задължителната информация на български език.

    Дейност по предварителен здравен контрол:
  През периода са извършени 3 инспекции на място и са издадени 3 становища за въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение.
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 129 проверки:
- относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места - 104 обекта с обществено предназначение и 13 лечебни заведения;
- относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 8 проверки;
- 2 проверки по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
- 2 проверки по   Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност
  Проведени са 2  заседания, на които са разгледани:
- 1 еднолично издаден болничен лист, обжалван от РУ “СО” и насочен към СЛКК;
- 1 болничен лист, издаден от СЛКК, обжалвани от РУ “СО” и насочени към ТЕЛК;
- 3 протокола за помощни средства, издадени от СЛКК, обжалван от Д “СП”.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 40 броя води,  от които 34 по  държавен здравен контрол  и 16 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани 2 броя козметика и 10 броя дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица – 1 брой храни.
  Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 18 на микроклимат, 3 на осветление и 4 на вентилационни инсталации. По държавен здравен контрол са извършени 90  измервания на шум в урбанизирани територии.
 
    Други
  По Национална програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ мобилен екип от Регионална здравна инспекция гр. Търговище  извърши изследвания за ХИВ на учители и ученици от СОУ „Васил Левски“ гр. Опака. С това завършиха плануваните изследвания на различни прослойки от населението на област Търговище. В рамките на програмата бяха изследвани и посетители на водните басейни „Блу меджик“ и комплекс „Рай“, ромско население от с. Ковачевец, община Попово. Оползотворени бяха разпределените от МЗ за целите на Програмата 100 теста. Всички резултати са отрицателни!

  Извършена е здравна оценка на седмичните разписания за първия учебен срок на 19 училища. Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на учебните занятия за всяка паралелка.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.