Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 23.09-27.09.2013 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 23.09.2013 – 27.09.2013 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 9 случая на ентероколит;
• 4 на скарлатина;
• 1 на варицела;
• 1 на лаймска борелиоза.

  Извършени проверки:
• 7 по Закона за управление на отпадъците;
• 1  за обезпаразитяване с над 5% с Ентеробиоза;
• 1 относно качество на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 60 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 35 проверки по текущ контрол.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 3  предписания:
 - 1 на кмет на населено място за осигуряване на контейнери за сметосъбиране на гробищен парк;
 - 1 на директор на социално заведение за осигуряване на гладка подова настилка  в спалните помещения;
 - 1 на кмет кмет на населено място за спиране на дейност на спортна зала.
За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед:
 -    на кмет на населено място за спиране на дейност на спортна зала.
Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за въвеждане в експлоатация на обект с обществено предназначение.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 89 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 61 обекта с обществено предназначение и 13 лечебни заведения;
        - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 15 проверки;
        - 1 по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
        - 1 по Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години;
        - 3 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 9 броя води,  от които 4 по  държавен здравен контрол  и 5 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой козметика и 5 броя дезинфекционни разтвори.
  По „Програма за мониторинг на шума в урбанизираните територии“ са извършени 96 измервания на шум в 16 пункта на гр. Омуртаг.
  Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 108 на микроклимат, 21 на осветление и 12 на шум в работна среда. 

    Други
 Експерти от Регионална здравна инспекция проведоха кампания в гр. Попово по повод 26 септември – „Ден на Екс пушача“. На желаещите граждани се направи замерване на въглероден монооксид.
Извършена е здравна оценка на седмичните разписания за първия учебен срок на 26 училища. Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на учебните занятия за всяка паралелка.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.