Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.09-04.10.2013 г.

    Със заповед от 04.10.2013 година на Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева за Директор на Регионална здравна инспекция - Търговище е назначена д-р Пепа Калоянова до провеждане на конкурс за длъжността.

    Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 30.09.2013 – 04.10.2013 г.

    Противоепидемична дейност
Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 5 случая на ентероколит;
• 3 на скарлатина;
• 1 на ешерихиа коли.

Извършени проверки:
• 6 по Закона за управление на отпадъците;
• 7 за вътреболнични инфекции;
• 2  за обезпаразитяване с над 5% с Ентеробиоза.

По наредба № 15/2006 г. на МЗ са съставени 2 акта за нередовни лични здравни книжки:
 - на сервитьор в кафе-бар;
 - на обслужващ персонал в ЦДГ.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
По регулярен здравен контрол са извършени общо 60 проверки на обекти с обществено предназначение, в това число 17 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: крем за лице" Roop Anrit" произход - Пакистан, декоративни нокти"Art Nails Professional Nail Color & Nail Art Sistem " - произход Китай, декоративни  нокти "TOE Nails "- произход Китай, декоративни нокти "Design nails nail art " - произход Китай, декоративни нокти "Ofiicee Girls "- произход Китай,  декоративни нокти "DESIGN NAILS, NAIL ART " -произход Китай,  избелващ кожата  продукт "Избелващ крем" "- произход Пакистан, избелващ кожата продукт "Избелващ крем с екстракт от къпина"- произход Пакистан,  продукт за избелване на зъбите"Tooth-whitening kit "-произход САЩ, средство за премахване на сенки, без мазнина" Essence"-произход Австрия, шампоан и гел за вана "NICKELODEOH " - произход неизвестен, изкуствени нокти " ART Nails"- произход Китай, изкуствени нокти " Fringed iris art nail"- произход Китай,  изкуствени нокти" Office Girls" -произход Китай,  изкуствени нокти "Art nails " - произход Китай, кератинова терапия ниво 2 "Coco" нова платинена формула-произход САЩ. При извършените проверки не са открити цитираните продукти.

За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 6  предписания:
 - 1 на кмет на населено място за осигуряване на контейнери за сметосъбиране на гробищен парк;
 - 1 на директор на ЦДГ за обезопасяване на отоплителен уред в детското заведение;
 - 2 на управители за спиране реализацията на козметични продукти, на опаковката на които липсва задължителната информация на български език.

За установени несъответствия със здравните изисквания е съставен 1 акт:
 - на водомайстор за подаване в потребителската мрежа на вода от централно водоснабдяване с лоши микробиологични показатели.

Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода са извършени 2 инспекции на място и са издадени 2 становища за въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 78 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 51 обекта с обществено предназначение и 18 лечебни заведения;
        - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 3 проверки;
        - 1 по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
        - 6 по Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.
        - 1 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност
Проведено е 1  заседание, на което са разгледани и насочени към ТЕЛК:
        - 1 болничен лист, издаден от ЛКК и обжалван от РУ “СО”;
        - 2 протокола за помощни средства, обжалвани от Д “СП”.

    Лабораторен контрол
Без отклонения от установените норми са изследваните 24 броя води,  от които 11 по  държавен здравен контрол  и 13 по искане на физически и юридически лица.
По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой козметика и 1 брой дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица – 1 брой храни.
 Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 42 на микроклимат, 21 на осветление и 12 на шум в работна среда. 


Други
Извършена е здравна оценка на седмичните разписания за първия учебен срок на 13 училища. Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на учебните занятия за всяка паралелка.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.