+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 27.01-31.01.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 27.01.2014 – 31.01.2014 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•    3 случая на ентероколит;
•    8 на варицела;
•    1 на ТБК;
•    27 на ОРЗ, от които 10 с усложнения (8 бронхити и 2 пневмонии).


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 48 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 24 проверки по текущ контрол.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 2  предписания:
- 1 за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език;
- 1 за извършване на ремонт в ЦДГ гр. Попово.
  За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед:
- за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език.
   Дейност по предварителен здравен контрол:
 През  периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
  Извършени са общо 89 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места -  56 обекта с обществено предназначение и 10 лечебни заведения;
        - 13  по чл.54 относно забраната за  продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
        - 2 проверки по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
        - 8 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведено е 1 заседание, на което са разгледани:
-  1 еднолично издаден болничен лист, обжалвен от РУ „СО“ и насочен към ЛКК;
- 2 болнични листа и 2 протокола за помощни технически средства, издадени от ЛКК и насочени към ТЕЛК. 
Лабораторен контрол
    По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой храни, а по искане на физически и юридически лица 1  брой храни и 2 броя дезинфекционни разтвори.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 12 на микроклимат и 4 на осветление.

    Други
    Експерти от РЗИ проведоха редица интерактивни обучения. Ученици от I  СОУ гр. Търговище се запознаха с „Видове зависимости.  С деца от VI и VII клас при II ОУ се проведе беседа на тема „Пасивно тютюнопушене“, а с възпитаници на ПТГ се дискутира „Насилието в училище“.
    По повод 14 февруари Регионална здравна инспекция гр. Търговище обявява Кампания за безплатни анонимни  изследвания за ХИВ/СПИН . Всеки желаещ може да научи своя ХИВ-статус в лабораторията на РЗИ ( ул. Трети март № 61, павилион № 1, стая № 14) през целия месец февруари.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.