+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 24.02-28.02.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 24.02.2014 – 28.02.2014 г.

     Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 9 случая на ентероколит;
• 25 на варицела;
• 1 на тубекулоза.


      Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 161 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 122 проверки по текущ контрол.
За установени несъответствия със здравните изисквания е съставен 1 акт:
    – за извършване на дейност – бръснарски услуги в обект, който не е вписан в регистъра на РЗИ-Търговище.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5  предписания:
    – 1 за извършване на ремонтни дейности в ЦДГ;
    – 3 за извършване на допълнително хлориране на питейна вода от местни водоизточници;
    – 1 за спиране на дейност – бръснарски услуги.
За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед:
    – за спиране на дейност – бръснарски услуги.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 92 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места -  67 обекта с обществено предназначение и 12 лечебни заведения;
        - 9  по чл.54 относно забраната за  продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
        - 1 проверка по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
        - 3 проверки по  Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.


Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведени са 3 заседания, на които са разгледани:
-  5 протокола за помощни средства, издадени от СЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочени към ТЕЛК;
- 4 болнични листа, издадени от ЛКК, обжалвани от РУ „СО“ и насочени към ТЕЛК;
- 1 еднолично издаден болничен лист,  обжалвани от РУ „СО“ и насочен към ЛКК.


      Лабораторен контрол
   Изследвани са 30 броя води, от които 27 по държавен здравен контрол и 3 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 3 от пробите, за което са издадени предписания.
    По държавен здравен контрол са изследвани 4 броя дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица 1 брой смивове от контактни повърхности.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект – 18 на микроклимат и 5 на изкуствено осветление. 

     Профилактика на болестите и промоция на здравето
  Експерти от РЗИ проведоха редица обучения. Деца от ЦДГ № 8 „Слънце“ се запознаха с темата „Защо животните не пушат?“. В изпълнение на Регионална програма „Аз умея здравословно да живея!“ ученици от I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище преминаха интерактивни обучения по темите „Хранителни вещества“ и „Принципи на здравословното хранене“, след което рисуваха по темата.

Снимка

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.