+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.03-07.03.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 04.03.2014 – 07.03.2014 г.

     Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 1 случай на ентероколит;
• 1 на варицела.


     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 85 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 56 проверки по текущ контрол.
  За установени несъответствия със здравните изисквания е съставен 1 акт  на водомайстор за подаване в потребителската мрежа на вода от централно водоснабдяване, неотговаряща по микробиологични показатели.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 1  предписание и 1 заповед  за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език.   
  Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода са извършени 3 инспекции на място и са издадени 3 становища за въвеждане на обекти в експлоатация.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 73 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места -  53 обекта с обществено предназначение и 8 лечебни заведения;
        - 7  по чл.54 относно забраната за  продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
        - 2 проверки по  Наредба № 6/2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години;
        - 3 по Наредба № 37/2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците.


Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведено е 1 заседание, на което е разгледан 1 протокол за помощни средства, издаден от ЛКК, обжалван от Д „СП“ и насочен към ТЕЛК.


     Лабораторен контрол
  Изследвани са 19 броя води, от които 17 по държавен здравен контрол и 2 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 1 от пробите, за което е съставен 1 акт за административно нарушение.
    По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой дезинфекционен разтвор, а по искане на физически и юридически лица 2 броя смивове от контактни повърхности.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект – 60 на микроклимат, 14 на изкуствено осветление и 7 на шум. 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.