+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 10.03-21.03.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 10.03.2014 – 21.03.2014 г.

     Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•    6 случая на ентероколит;
•    1 на хепатит;
•    3 на скарлатина;
•    27 на варицела;
•    2 на ТБК.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 246 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
– 151 проверки по текущ контрол;
– 25 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека:  Оцветяващ крем за коса с масло от шеа, марка Renee Blanche - цвят  светло русо, произход Италия; Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Renee Blanche - цвят русо, произход Италия; Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Renee Blanche - цвят  лилаво/кестеняво, произход Италия; Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Renee Blanche, цвят слива, произход Италия; Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Renee Blanche, цвят черен/син, произход Италия; Оцветяващ гел за коса с масло от шеа, марка Renee Blanche, цвят кестен, произход Италия; Оцветяващ гел за коса с масло от шеа, марка Renee Blanche - цвят венецианско русо, произход Италия. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.

За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 4 акта:
– 1 на управител и 3 на водомайстори за подаване в потребителската мрежа на вода от централно водоснабдяване, неотговарящи по микробиологични показатели;
– 1 на чистач за употреба на работен разтвор с ниска концентрация за дезинфекция на повърхности в основно училище.

За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 13  предписания:
– 3 на кметове на населени места за извършване на допълнително хлориране на водата от местни водоизточници с влошени микробиологични показатели;
– 2 на кметове на населени места за информиране на населението за качеството на водата от местни водоизточници;
– 1 до директор на ЦДГ за правилно дозиране при приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на повърхности;
– 1 за ремонт във фризьорски салон;
– 1 за ремонт в ЦДГ;
– 1 за спиране реализацията на бельо и дрехи за деца до 1 година – втора употреба;
– 1 за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език;
– 3 за спиране реализацията на вносни козметични продукти с изтекъл минимален срок на трайност.

За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 3  заповеди за спиране реализацията на вносни козметични продукти с изтекъл минимален срок на трайност.

Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода са извършени 2 инспекции на място и са издадени 2 становища за въвеждане на обекти в експлоатация.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 183 проверки:
- относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места -  119 обекта с обществено предназначение и 39 лечебни заведения;
- 17 по чл.54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
- 1 проверка по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
- 5 проверки по  Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години;
- 2 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведени са 3 заседания, на които са разгледани:
– 1 еднолично издаден болничен лист, обжалван от РУ “СО“ и насочен към ЛКК;
– 1 болничен лист, издаден от ЛКК, обжалван от РУ “СО“ и насочен към ТЕЛК;
– 3 протокола за помощни средства, издадени от ЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочени към ТЕЛК.

      Лабораторен контрол
   Изследвани са 73 броя води, от които 50 по държавен здравен контрол и 23 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 9 от пробите на местни и централни водоизточници, за което са предприети необходимите мерки.
    По държавен здравен контрол са изследвани 2 броя козметика и 21 броя дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица 1 брой дезинфекционни разтвори.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 12 на микроклимат, 3 на изкуствено осветление, 2 на шум и 1 на прах. 

      Профилактика на болестите и промоция на здравето
   Експерти от Регионална здравна инспекция запознаха осмокласниците от I СОУ гр. Търговище с правилата за здравословно хранене и видове хранителни разстройства – анорексия и булимия.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.