+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.03-29.03.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 25.03.2013 – 29.03.2013 г.
    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 6 случая на ентероколит;
• 9 на варицела;
• 1 на скарлатина;
• 1 на ТБК.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 57 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 39 по текущ контрол. 
  За установени несъответствия със здравните изисквания е издадено 1 предписание:
 - на кмет на населено място за извършване на допълнително обеззаразяване на питейната вода от местен водоизточник.
Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода са извършени 2 инспекции на място и са издадени 2 становища за въвеждане на строежи в експлоатация.
 Взето е участие в Държавна приемателна комисия.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 59 проверки:
   - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места - 48 обекта с обществено предназначение;
   - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 9 проверки;
   -  2 проверки във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност 
 Проведени са 3 заседания, на които са разгледани:
- 1еднолично издеден болничен лист, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ЛКК;
- 2 болнични листи, издадени от ЛКК, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ТЕЛК;
- 2 протокола за помощни средства, обжалвани от ДСП и насочени към ТЕЛК.

    Медико-статистическа информация 
  Обработени са 16 съобщения за смърт и 57 за раждане.

    Лабораторен контрол 
  Без отклонения от установените норми са изследваните 44 броя води, от които 29 по държавен здравен контрол и 15 по искане на физически и юридически лица.
 Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 4 обекта – 42 на микроклимат, 17 на осветление и 8 на шум.

    Други
  Проведени обучения:
 - с ученици от ПТГ гр. Търговище на теми „Контрацепция“ и „Полово предавани инфекции“;
 - с жители на с. Баячево на теми: „Не сипвайте сол в храната“ и „Влияние на козметичните продукти върху човешкото здраве и околната среда“;
 - представяне и обсъждане на Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка с учници и родители в с. Кардам, общ. Попово.
 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.