Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 23.06-27.06.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 23.06.2014 – 27.06.2014 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•    4 случая на ентероколит;
•    1 на скарлатина;
•    4 на варицела;
•    3 на лаймска болест.


     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 69 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
–  46 проверки по текущ контрол;
– 18 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: козметична течност "Суперчистотело" – произход Руска федерация, парфюм "Ulric de Varens" – произход Франция, спирала (черна) "Noir Mascara-Blink Lash Stylist" – произход Република Корея,  детски комплект за гримиране, марка неизвестна – произход Китай. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти;
– 5 относно правилното опаковане на продукти, съдържащи метанол.
За установени несъответствия със здравните изисквания е издадено 1  предписание за качествено и ефективно обеззаразяване на водата от централно водоснабдяване в село от община Търговище.
    Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 131 проверки:
– относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места -  85 обекта с обществено предназначение и 25 лечебни заведения.
– 16 по чл.54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
- 1 проверкa по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
– 2 проверки по  Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.
– 2 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.


Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведени са 2 заседания, на които са разгледани:
– 4 еднолично издадени болнични листа, обжалвани от РУ „СО“ и  насочени към ЛКК;
– 3 болнични листа, издадени от ЛКК, обжалвани от РУ „СО“  и насочени към ТЕЛК;
– 1 протокол за помощни средства, издаден от ЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочен към ТЕЛК.


     Лабораторен контрол
    Изследвани са 27 броя води, от които 20 по държавен здравен контрол и 7 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 1 от пробите, за което са предприети необходимите мерки.
    По държавен здравен контрол са изследвани 6 броя дезинфекционни разтвори, а по искане на физически и юридически лица – 1 брой храни и 8 броя смивове от работни повърхности.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 8 обекта – 84 на микроклимат и 28 на осветление.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.