+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 01.04-05.04.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 01.04.2013 – 05.04.2013 г.
    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 6 случая на ентероколит;
• 22 на варицела;
• 6 на скарлатина.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 98 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 37 по текущ контрол. 
  За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 2 акта:
- на физическо лице за използване на биоциден препарат с изтекъл срок на годност за приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на фризьорски салон;
- на едноличен търговец за неосигурена течаща топла вода в интернет зала.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5 предписания:
- 2 на кметове на населени места за извършване на допълнително обеззаразяване на питейната вода от местни водоизточници;
 - на едноличен търговец за осигуряване на топла течаща вода в интернет зала;
- 2 на еднолични търговци за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език и с изтекъл срок на годност в магазини за козметика в гр. Омуртаг и в гр. Търговище.
  Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода е извършена 1 инспекция на място на строеж, подлежащ на въвеждане в експлоатация. 
 Взето е участие в Експертния съвет по устройство на територията при община Търговище.
 Проведено е заседание на Експертния съвет при РЗИ-Търговище, на което са разгледани 3 преписки и са издадени 3 становища.
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 90 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 59 обекта с обществено предназначение и 19 лечебни заведения.
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 9 проверки;
 -  3 проверки във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност 
 Проведени са 2 заседания, на които са разгледани:
- 1 издеден от ЛКК болничен лист, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ТЕЛК;
- 3 експертни решения на ТЕЛК, обжалвани от председателя на медицинската комисия към РУ“СО“ по чл. 98, ал.4-7, от КСО и насочен към НЕЛК.

    Медико-статистическа информация 
  Обработени са 112 съобщения за смърт и 82 за раждане.

    Лабораторен контрол 
  Без отклонения от установените норми са изследваните 23 броя води, от които 20 по държавен здравен контрол и 3 по искане на физически и юридически лица.
По държавен здравен контрол са изследвани 3 броя дезинфекциозни разтвори, а по искане на физически и юридически лица - 1 брой храни.
 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.