Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.06-04.07.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 30.06.2014 – 04.07.2014 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•    2 случая на ентероколит;
•    1 на скарлатина;
•    7 на варицела;
•    1 на туберкулоза.


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 100 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
–  55 проверки по текущ контрол;
– 45 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: козметична течност "Суперчистотело" - произход Русия, парфюм "Ulric de Varens" - произход Франция, черна спирала "Noir Mascara" - произход Корея, детски комплект за гримиране - произход Китай, течност за електронни цигари "SPECIAL" - произход Италия, течност за електронни цигари от чисто масло "FeellifeFeel alive" - произход Китай, мастило за татуировки "Nude Blush" - произход САЩ, ръчен часовник "Illuminator Auqa" - произход Китай. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
   Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 133 проверки:
– относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места -  101 обекта с обществено предназначение и 14 лечебни заведения.
– 12 по чл.54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
- 1 проверкa по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
– 4 проверки по  Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.
– 1 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.


    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведено е 1 заседание, на което са разгледани 2 протокола за помощни средства, издадени от ЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочен към ТЕЛК.


     Лабораторен контрол
   Без отклонения от установените норми са изследваните 20 броя води, от които 11 по държавен здравен контрол и 9 по искане на физически и юридически лица.
    По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой бутилирана минерална вода, 2 броя дезинфекционни разтвори и 4 броя козметика, а по искане на физически и юридически лица – 1 брой храни и 3 броя смивове от работни повърхности.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 5 обекта – 54 на микроклимат, 15 на осветление и 28 на шум.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.