Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.08-08.08.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 04.08.2014 – 08.08.2014 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•    10 случая на ентероколит;
•    2 на скарлатина;
•    11 на варицела.


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 61 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
–  47 проверки по текущ контрол;
– 14 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: крем за избелване на кожата"Rapid Clair Gel" - произход неизвестен, крем за избелване на кожата "L Abidjanaise" –произход неизвестен, крем за избелване на кожата"Carotte Creme" – произход Индия. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
  Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода са извършени 2 инспекции на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 76 проверки:
– относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места -  53 обекта с обществено предназначение и 11 лечебни заведения.
– 7 по чл.54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 год.;
– 2 проверки по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
– 3 проверки по  Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.


    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведено е 1 заседание, на което са разгледани:
 – 1 болничен лист, издаден от ЛКК, обжалвани от РУ „СО“ и насочени към ТЕЛК.;
 – 1 протокол за помощни средства, издаден от ЛКК, обжалван от ДСП и насочен към ТЕЛК.


    Лабораторен контрол
   Без отклонение от установените норми са изследваните 15 броя води, от които 10 по държавен здравен контрол и 5 по искане на физически и юридически лица.
    По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой дезинфекционни разтвори и 3 броя козметика.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект – 6 на микроклимат и 3 осветление. 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.