+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 08.04-12.04.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 08.04.2013 – 12.04.2013 г.
    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 5 случая на ентероколит;
• 9 на варицела;
• 1 на скарлатина.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 119 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 76 по текущ контрол. 
  За установени несъответствия със здравните изисквания е съставен 1 акт:
- на физическо лице за търговия с козметични продукти с изтекъл срок на годност в магазин за козметика в гр. Търговище;
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5 предписания:
- на водомайстор за правилно дозиране на хлорния препарат при обеззаразяване на питейни води от централно водоснабдяване;
- на едноличен търговец за спазване указанията на производителя при приготвянето на работни разтвори за дезинфекция на повърхности и прибори във фризьорски салон;
- 3 на еднолични търговци за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език и с изтекъл срок на годност в магазини за козметика в гр. Търговище.
  Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода са извършени 2 инспекции на място:
- на строеж, подлежащ на въвеждане в експлоатация;
- относно промяна предназначението на земеделска земя.
 Взето е участие в заседание на областната комисия по „Земеделие“.
 Проведено е заседание на Експертния съвет при РЗИ-Търговище, на което са разгледани 3 преписки и са издадени 3 становища.
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
  Извършени са общо 85 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 59 обекта с обществено предназначение и 19 лечебни заведения.
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 7 проверки;
 -  2 проверки във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.

  Във връзка с влизането в сила от 01.09.2013г. на Наредба № 2/2013г. за здравословното хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни е издадено едно предписание на директор на детско заведение.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност 
 Проведени са 2 заседания, на които са разгледани:
- 1 еднолично издаден болничен лист, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ЛКК;
- 1 болничен лист, издаден от ЛКК, обжалван от РУ“СО“ и насочен към ТЕЛК.

    Лабораторен контрол 
  Без отклонения от установените норми са изследваните 15 броя води, от които 8 по държавен здравен контрол и 7 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани 6 броя дезинфекциозни разтвори, а по искане на физически и юридически лица 2 броя, както  и 1 брой храни.
 Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 5 обекта – 90 на микроклимат и 17 на осветление.

    Други
  На среща с медицински специалисти, обслужващи здравните кабинети в училищата в община Омуртаг, Д-р Росица Димитрова - регионален координатор  на НПППРМШ, представи Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.
 Експерти от РЗИ проведоха обучения на деца от ЦДГ № 2 и ЦДГ № 7 – гр. Търговище по теми, свързани с вредата от тютюнопушенето и здравословното хранене като профилактика на остеопорозата в ранна детска възраст.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.