Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Национално проучване на факторите на риска за здравето в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Министерство на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи  предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА НА ЗДРАВЕТО. Проучването се  провежда в изпълнение на  Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести  2014 - 2020 г.

            Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори  (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и други.

            Проучването включва:

            - анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. Децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели – ръст и тегло, а при децата на възраст 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане. Измерванията ще бъдат извършени от специалисти от Регионалната здравна инспекция. Периодът на провеждане на проучването при децата е от 07.10 до 29.11.2014 г.;

            - анкетиране на лицата над 20-годишна възраст, чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане. В проучването са включени лица, подбрани на случаен принцип. Данните за лицата са предоставени от Националния статистически институт. Анкетирането и измерванията ще бъдат извършени от специалисти от РЗИ. Служителите на РЗИ ще се легитимират чрез представяне на служебна карта, която съдържа: номер на служебната карта; име на лицето, което ползва правата на държавен здравен инспектор от РЗИ; длъжност; ЕГН; подпис на Директор на РЗИ и печат. Формата и графичния дизайн на служебната карта са съгласно Приложение № 1 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.).

            Периодът за провеждане на проучването при населението над 20-годишна възраст ще бъде от 07.10 до 15.12.2014 г.

            Информацията, която се събира чрез Националното проучване е поверителна. Данните, получени по време на проучването ще се съхраняват под номер, без да е известно името на анкетираното лице. Името, което се свързва със съответния номер ще се съхранява на различно място и ще е известно единствено на ръководителите на проучването.

            В област Търговище проучването ще обхване 65 лица от четирите възрастови групи както следва:

            Възрастова група 1-6 г. – 5 деца от ОДЗ „Слънце“, гр. Попово;

            Възрастова група 7-9 г. – 3 деца от ОУ „Васил Левски“, с. Крепча, общ. Опака;

            Възрастова група 10-19 г. – 9 деца от СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище;

            Възрастова група лица над 20 г.: гр. Търговище – 16; гр. Попово – 8; с. Търновца, общ. Търговище – 8; с. Баба Тонка, общ. Попово – 8; с. Крепча, общ. Опака – 8.

           

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.