+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 23.09-26.09.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 23.09.2014 – 26.09.2014 г.

     Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват 11 случая на ентероколит.


     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени  общо 82 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
– 70 проверки по текущ контрол;
– 12 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: боя за лице "WM-Schminke" - произход Китай, боя за лице "Fan Schminke" - произход Китай, изкуствени нокти "Opoola" - произход Чехия, изкуствени нокти "Meijiaer" - произход Чехия. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
За установени несъответствия със здравните изисквания е съставен 1  акт на водомайстор за подаване на вода от централно водоснабдяване с лоши микробиологични показатели.
    За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5  предписания:
– 4 до кметове на населени места за извършване на допълнително хлориране на водата от местни водоизточници;
– 1 за спиране реализацията на обувки втора употреба.
За установени несъответствия със здравните изисквания е издадена 1  заповед за спиране реализацията на обувки втора употреба.
    Дейност по предварителен здравен контрол:
    През периода са извършени 4 инспекции на място и са издадени 4 становища за въвеждане на обекти в експлоатация.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 102 проверки:
– относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места - 78 в обекти с обществено предназначение и 11 лечебни заведения;
– 8 по чл. 54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години;
– 5 по Наредба № 6/2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.


Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведено е 1 заседание, на което са разгледани:
–  1 болничен лист, издаден от ЛКК, обжалван от РУ „СО“  и насочен към ТЕЛК;
– 1 протокол за помощни средства, издаден от СЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочен към ТЕЛК.


     Лабораторен контрол
    Изследвани са 13 броя води, от които 12 по държавен здравен контрол и 1 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 4 от пробите, за което са взети административни мерки по законно установения ред .
    По държавен здравен контрол са изследвани 6 броя дезинфекционни разтвори, а по  искане на физически и юридически лица – 3 броя смивове от контактни повърхности и 3 броя храни.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 2 обекта – 18 на микроклимат и 5 на осветление. 


     Други
    Извършена е здравна оценка на седмичните разписания за първия учебен срок на 17 училища. Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на учебните занятия за всяка паралелка.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.