Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

  Уведомяваме Ви, че за учебната 2013/2014 г. Факултет „Обществено здраве” към Медицински университет – Плевен обявява следния прием на студенти:

Специалност „Управление на здравните грижи”:
Бакалавърска програма – задочно обучение

Съгласно чл.68, ал.6 и чл.70, ал.1 от ЗЛЗ, длъжностите на старши и главни сестри трябва да се заемат само от бакалаври и магистри по Управление на здравни грижи.

Условия за кандидатстване: диплома за завършен медицински колеж/ полувисше медицинско образование/.
Конкурсни изпити: тест по Социална медицина и устен изпит-интервю.

Завършилите специалност „Управление на здравните грижи” получават професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика”.

Прием на документи: от 14.02 до 16.07.2013 г.
Писмен изпит – 19.07.2013 г.
Устен изпит – 22.07-23.07.2013 г.

Специалност „Управление на здравните грижи”
Магистърска програма-задочно обучение

Прием:
- За завършилите бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи” – писмен изпит-тест и устен изпит по Управление на здравните грижи.
- За завършилите бакалавърска степен по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” и базово образование от професионално направление „Здравни грижи” – писмен изпит-тест и устен изпит по Социална медицина.

Продължителност на обучението: 3 семестъра
Прием на документи: от 14.02 до 16.07.2013 г.
Писмен изпит-тест – 19.07.2013 г.
Устен изпит – 22.07-23.07.2013 г.

Справки по всички въпроси могат да се получат :
на тел. 064 884-237-Студентска канцелария на Факултет „Обществено здраве”

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване в специалностите на Факултет „Обществено здраве” можете да откриете и в новия кандидатстудентски справочник, публикуван на страницата на Медицински университет-Плевен в Интернет-www.mu-pleven.bg

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.