+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 06.10-10.10.2014 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 06.10.2014 – 10.10.2014 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
•  3 случая на ентероколит;
•  2 на скарлатина;
•  1 на варицела.


     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По регулярен здравен контрол са извършени  общо 106 проверки на обекти с обществено предназначение, от които:
– 102 проверки по текущ контрол;
– 4 относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: боя за лице "WM-Schminke" - произход Китай, боя за лице "Fan Schminke" - произход Китай, изкуствени нокти "Opoola" - произход Чехия, изкуствени нокти "Meijiaer" - произход Чехия. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 2  акта:
– 1 за търговия с дрехи втора употреба за деца до 1 годишна възраст;
– 1 за подаване на вода от централно водоснабдяване с лоши микробиологични показатели.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 3  предписания:
– 1 за извършване на ремонт в ЦДГ;
– 2 за спиране реализацията на обувки и дрехи втора употреба за деца до 1 годишна възраст.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 2  заповеди за спиране реализацията на обувки и дрехи втора употреба за деца до 1 годишна възраст.
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
   Извършени са общо 121 проверки:
– относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои открити обществени места - 96  обекта с обществено предназначение и 7 лечебни заведения;
–  7 по чл. 54 относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години;
– 2 проверки по Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години;
– 5 по Наредба № 6/2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.
– 4 по Наредба № 37/2009 г.на МЗ за здравословно хранене на учениците.


Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
    Проведени са 3 заседания, на които са разгледани:
– 2 болнични листа, издадени от ЛКК, обжалвани от РУ „СО“  и насочени към ЛКК;
– 2 протокола за помощни средства, издадени от ЛКК, обжалвани от Д „СП“ и насочени към ТЕЛК.


     Лабораторен контрол
    Изследвани са 25 броя води, от които 24 по държавен здравен контрол и 1 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 1 от пробите, за което е съставен 1 акт.
    По държавен здравен контрол са изследвани 2 броя дезинфекционни разтвори и 4 броя козметика.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 54 на микроклимат, 15 на осветление и 24 на шум.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.