Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

НА ВНИМАНИЕТО НА МИКРОБИОЛОГИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МИКРОБИОЛОГИЧНА, МИКОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

   Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнението на Медицински стандарт „Микробиология” – Наредба №4/25.01.2010 г. на МЗ и изм. ДВ. бр.66 от 24.08.2010  г.,  на Заповед № РД 09-415/04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването и в съответствие с Наредба №18/20.06.2005 г. на МЗ, за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, НЦЗПБ ще извърши I-ви контролен цикъл за 2013 г. (през м. Май) от системата за външна оценка на качеството. Остойностяването на услугите е съгласно ПМС №255/23.10.2012 г., ДВ. бр.81/23.10.2012 г. Контролният цикъл се отнася за микробиологичните лаборатории, които извършват микробиологична, микологична и серологична диагностика. При успешно завършен контрол, всяка лаборатория ще получи сертификат с валидност 6 (шест) месеца. Сертификатът ще е необходим на лабораторията за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията и лечебното заведение, както и за изпълнение на ангажиментите на лабораториите на РЗИ по Закона за здравето, в частта за контрола на заразните болести. Сертификатите които се изискват от НЗОК, както и заявката за участие, може да намерите на страницата на НЦЗПБ http://www.ncipd.org/control. Регистрацията на лабораториите за участие във I-ви контролен цикъл на качество, м. Май 2013 г., става на хартиен носител (бланките за регистрация можете да свалите от посочената Ви страница) и тестово online на сайта на НЦЗПБ http://www.ncipd.org/control

    За участие в контролния цикъл ще бъдат допускани само участници подали заявление и превели съответните суми до 10.05.2013 г. Средствата са необходими за консумативи, реагенти и транспортни разходи, съгласно ПМС №255/23.10.2012 г., ДВ. бр.81/23.10.2012 г.

Лабораториите, от които не са получени заявки за участие и уверения за преведените суми в посочения срок, няма да бъдат включени в системата на този контролен цикъл.

Списъците с успешно преминалите „Външен лабораторен контрол по микробиология и инфекциозна серология” се изпращат в НЗОК и съответните РЗОК.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.