+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Обявена обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

 

Обявена обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП  чрез публична покана с предмет „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

 

Регионална здравна инспекция – Търговище Ви съобщава, че е обявена процедура по реда на глава осем „а” от ЗОП – събиране на оферти чрез публична покана с предмет „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код  9035815 на 10.11.2014 г. и е публично достъпна до 19.11.2014 г..

Крайният срок за получаване на офертите е 19.11.2014 г. до 17.00 часа.

Публичната покана, както и образците на документите са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Търговище в профил на купувача и са публично достъпни на следния електронен адрес: http://www.rzi-targovishte.eu/

Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание 21.11.2014 г. в 14.00 часа в сградата на РЗИ-Търговище на ул. „Трети март” №61, стая 11. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.