+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.04-19.04.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 15.04.2013 – 19.04.2013 г.
    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 7 случая на ентероколит;
• 12 на варицела;
• 3 на скарлатина;
• 2 на туберкулоза;
• 1 на лаймска борелиоза.

    По вирусологични показатели са изследвани 11 лица, а по паразитологични и микробиологични за подновяване на здравни книжки по желание - 4 лица. В детски градини от областта са взети проби с перианален отпечатък на 28 деца без положителен резултат. 

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По регулярен здравен контрол са извършени общо 210 проверки на обекти с обществено предназначение. 62 от тях са относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека: влажни бебешки кърпички с лосион “Freshmaker”- произход Турция, специален крем с картофи “Kartoffel” – произход Германия, антибактериални мокри кърпички „Gala”, произход – Румъния, избелваща химикалка за зъби „Pro-White”- произход неизвестен, молив за очи/устни „Ua Te Long” – произход Китай. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 2 акта:
- на търговец за търговия с обувки втора употреба;
- на едноличен търговец за търговия с вносни козметични продукти без етикет на български език.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 7 предписания:
- на кмет на населено място за допълнително обеззаразяване на вода от местен водоизточник;
- на търговец за спиране реализацията на обувки втора употреба;
- 5 на еднолични търговци за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език в магазини за козметика в гр. Търговище и гр. Омуртаг.
  Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода са извършени 3 инспекции на място и са издадени 3 становища за въвеждане на строежи в експлоатация.
 Взето е участие в заседанията на Експертния съвет при Община Попово.
 
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 138 проверки:
- относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 109 обекта с обществено предназначение и 15 лечебни заведения.
- относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 12 проверки;
-  2 проверки в ученически бюфети във връзка със здравословно хранене на децата.

    Наказателна дейност във връзка с констатирани нарушения по спазване изискванията за забрана на тютюнопушене / чл.56 от Закона за здравето/:
-  съставен е 1 акт на физическо лице; 
- издадени са 2 предписания на юридически лица.
Контрол на лечебни заведения  
  Извършена е проверка на Спешно отделение и ТЕЛК при “МБАЛ Търговище”  АД по Методиката за субсидиране на Лечебни заведения за болнична помощ за 2013г.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност 
 Проведени са 4 заседания, на които са разгледани:
- 4 еднолично издадени болнични листи, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ЛКК;
- 3 болнични листи, издаден от ЛКК, обжалван от РУ “СО“ и насочен към ТЕЛК.

    Лабораторен контрол 
  Без отклонения от установените норми са изследваните 38 броя води, от които 29 по държавен здравен контрол и 9 по искане на физически и юридически лица.
По държавен здравен контрол са изследвани 6 броя дезинфекциозни разтвори и 15 броя козметика.
Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 5 обекта – 54 на микроклимат и 11 на осветление.

    Други
  На среща с деца от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново и техните  родители Д-р Росица Димитрова изнесе презентация във връзка с Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.
Експерти от РЗИ проведоха обучения на деца от ЦДГ № 2 и ЦДГ № 7 – гр. Търговище на теми: „Кралица Чистота и Цар Боклук“ и „Здрави зъбки“.
 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.