Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.04-26.04.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 22.04.2013 – 26.04.2013 г.
    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 6 случая на ентероколит;
• 5 на варицела;
• 2 на скарлатина;
• 1 на лаймска борелиоза.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 106 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 74 са по текущ контрол. 
За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 4 акта:
- 1 на физическо лице за работа с нередовна лична здравна книжка във фризьорски салон в гр. Търговище;
- 1 на физическо лице за въвеждане в експлоатация на бръснарница без регистрация в гр. Омуртаг;
- 2 на физически лица за работа с работен разтвор с ниска концентрация, използван за дезинфекция на повърхности в ЦДГ в гр. Търговище.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5 предписания:
- на едноличен търговец за спазване указанията на производителя при приготвянето на работни разтвори за дезинфекция на повърхности и прибори във фризьорски салон в гр. Търговище;
- на директор на ЦДГ за извършване на контрол при спазване указанията на производителя за приготвянето на работни разтвори за дезинфекция;
- на директор за монтиране на водопромивни устройства в санитарните възли на ДЯ в гр. Търговище;
- на ЕТ за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност на щанд за козметика;
- 1 предписание със заповед на физическо лице за спиране на дейност на бръснарница в гр. Омуртаг.
Дейност по предварителен здравен контрол:
 През периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
 Взето е участие в 2 заседания на Държавна приемателна комисия.
 Проведено е 1 заседание на Експертния съвет при РЗИ – Търговище, на което са разгледани 5 преписки и са издадени 5 становища.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
Извършени са общо 90 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 56 обекта с обществено предназначение и 19 лечебни заведения.
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 11 проверки;
 -  2 проверки в ученически бюфети във връзка със здравословно хранене на децата;
 -  2 проверки във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.
Наказателна дейност във връзка с констатирани нарушения по спазване изискванията на Закона за здравето:
 - издадено е 1 предписание и е съставен 1 акт на физическо лице за неспазване изискванията на Наредба № 37/2011г за здравословно хранене на учениците.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност 
  Проведено е 1 заседание, на което е разгледан и насочен към ТЕЛК 1 болничен лист, издаден от ЛКК и обжалван от РУ „СО“.

    Лабораторен контрол 
  Без отклонения от установените норми са изследваните 24 броя води, от които 16 по държавен здравен контрол и 8 по искане на физически и юридически лица.
По държавен здравен контрол са изследвани 4 броя дезинфекциозни разтвори и 8 броя козметика.
 Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 18 на микроклимат и 5 на осветление.

    Други
 Експерти от РЗИ проведоха редица мероприятия по повод 22 април – Ден на Земята:
 - деца от ЦДГ № 7 и ученици от СОУ за ДУС гр. Търговище преминаха обучение на тема „Кралица Чистота и Цар Боклук“;
 -  децата от ЦДГ „Снежанка“, взеха участие в изложба на произведения от отпадъчни материали, за която  получиха награди;
  - с ученици от I клас при I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе спортно мероприятие в местността „Борово око“. За доброто си представяне в игрите рисунка на асфалт и футбол на малки вратички децата получиха награди и грамота.
 На 24 април в учебна зала на РЗИ – Търговище се проведе кампания за измерване на костна плътност, от която се възползваха 25 граждани.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.