+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

       Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник бр.70 от 11.09.2015 г. е обнародвано Постановление на  Министерски съвет за изменение и допълнение към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Със същата се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложения в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно:

1. BB-22,хинолин-8-ил-1-(циклохексилметил)-1H-индол-3-карбоксилат;

2. AH-7921,3,4-дихлоро- N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-бензамид;

3. 25I-NBOMe,2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)етанамин;

4. 5-МеО-MIPT,N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)етил]-N-метилпропан-2-амин;

5. 5-F-PB-22,Хинолин-8-ил-1-(5-флуорпентил)-1H-индол-3-карбоксилат;

           6. 5-F-NNEI, 1-(5-флуорпентил)-N-(нафтален-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид.

 с общоприети международни непатентни наименования, както следва – Ацеторфин, Дексамфетамин, Етриптамин, Кетобемидон, Мезокарб, Фенетилин.

            Веществото кокаин се прехвърля от Списък ІІ – „Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” в Списък І.

            В Списък ІІІ – „Рискови вещества” се включват 2 нови вещества – зопиклон и цинолазепам. Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, а предписването и отпускането срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят.

            С Постановлението се предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества „Зопиклон” и „ Цинолазепам” да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предават на лицензирани с приемно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.