Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.01 - 03.02.2012 Г.

Данни за дейността на РЗИ –Търговище  за периода 30.01 - 03.02.2012г.
         Епидемиологична обстановка:
    Епидемиологичната обстановка  в региона остава спокойна към момента, независимо от временното повишаване броя на заболелите през почивните дни. РЗИ продължава ежедневния мониторинг на заболяемост от остри респираторни заболявания и следи за възникнали усложнения – бронхити, пневмонии. 
   Острите заразни болести включват 3 случая на варицела, 10 - на ентероколит и един на скарлатина. 
         Питейни води:
    Стойностите на показателя „Мътност” на изследваните контролни проби вода в пунктове отдел „ЛИ” при РЗИ, показват понижение, но все още са в граници, неприемвливи за потребителя. Наличието на остатъчна хлор е в съответствие с нормативните изисквания. Няма данни за влошаване по микробиологични показатели. С профилактична цел РЗИ Търговище препоръчва на гражданите да ползват за питейни нужди бутилирана вода. Служителите на инспекцията, чрез ежедневни проби следят нивата на наблюдаваните показатели и своевременно ще информират населението за наличие на промени. 
     Осъществена е една проверка в обект за търговия с бутилирана минерална вода. При инспекциите се следи начина на съхранение, етикетиране и срока на годност. Не са констатирани нарушения. 
       Обекти с обществено предназначение:
   Осъществени са 49 проверки на обекти с обществено предназначение. 10 от тях са за нотифицирани продукти, опасни за здравето на човека, както следва: супер лепило за пластмаса-метал-дърво-гума-хартия и кожа "SUPER GLUE" - произход Китай; супер лепило "Boldrini" - произход Китай; течност за измиване на предното стъкло на автомобилите "Citrus-15" - призход Естония; лепило триатлон "Lappegrej" - произход неизвестен; мастило за татуировки"Eternal" - произход САЩ; мастило за татуировки"Starbrite" - произход САЩ. В търговската мрежа на района не е установена наличност на цитираните по горе стоки. Проверките продължават.
     За констатирано несъответствие със здравните изисквания е издадено едно предписание  за ремонт на санитарни възли в учебно заведение в гр. Попово. Съставен е акт за тютюнопушене на работното място в основно училище в гр.Търговище.
     Във връзка с рязкото понижение на атмосферните температури са извършени проверки относно поддържане на оптимални температури в учебните заведения. Към момента на инспекцията не са установени отклонения от здравните изисквания. Във всички училища в класните стаи се поддържат температури, благоприятни за провеждането на нормален учебен процес. Предвид неблагоприятната метеорологична прогноза директорите на учебните заведения следва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на топлинен комфорт с цел опазване здравето на подрастващите.
      При осъществяване на текущ контрол по спазване на Закона за здравето и Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места са извършени 10 проверки. Издадено е предписание на управителя на заведение за хранене и развлечение в община Омуртаг за представяне в указан срок на протоколи от измерване ефективността на механичната вентилация и поставяне на обозначения. 
      Извършени са 5 проверки в заведение за хранене и развлечение по чл. 54 от Закона за здравето за продажба на алкохол на лица под 18 год. Не са констатирани нарушения.
           Експертиза на работоспособността:
      За периода 30.01 - 03.02.2012г. чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 29 молби от граждани.  Общо 26 досиета с медицинска документация на граждани са изпратени за раглеждане до Обща ТЕЛК и 18 до специализираните ТЕЛК и НЕЛК. До медицинската комисия към РУ «СО» по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване са изпратени за разглеждане 53 медицински експертни досиета. Консултативна помощ е оказана на 5 граждани.
           Медико-статистическа информация:
       Приети и обработени са 68 съобщения за починали лица, 41 за родени деца и едно съобщение за суицидни действия.
       Контрол по спазване на Наредба №23/2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба №6/2011г. за здравословното хранене на децата от 3 до 7 г. в детските заведения и Наредба № 26 от 18 ноември 2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. 
        Направени са 2 проверки в хранителни блокове на ЦДГ, свързани с оценката на храненето и спазване на физиологичните норми за хранене на населението. Не са констатирани нарушения. 
          Контрол на лечебни заведения: 
       Извършени са 10 текущи проверки на лечебни и здравни заведения  в област Търговище /амбулатории на ОПЛ, специалисти, дентални лекари, болници, медицински центрове, лаборатории, здравни кабинети/.  Не са констатирани нарушения. 
          Лабораторен контрол:
       Във връзка с постъпили заявки на физически и юридически лица са извършени анализи на една проба вода от местен водоизточник, една проба минерална вода, 7 измервания на фактори на работна среда. 
       За периода по микробиологични, вирусологични и серологични показатели са се изследвали 38 лица и 5 по паразитологични показатели за подновяване на здравни книжки, без положителен резултат. Изследвани са 45 деца от ЦДГ №5 гр.Търговище с един положителен резултат. 
           Други
       Служители на РЗИ са взели участие в заседания на Регионалния съвет по осиновяване и Екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието – Търговище.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.