Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 23.04 - 27.04.2012 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище  за периода 23.04 - 27.04.2012 г.
      Епидемиологична обстановка:
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести включват 14 случая на варицела, 4 на ентероколит и по един на Лаймска болест, туберкулоза и хепатит. 
      Питейни води:
   При текущи проверки на питейни води са взети общо 40 броя проби от централни и местни водоизточници. Издадено е едно предписание за допълнително хлориране на питейна вода от местен водоизточник в село от общ. Антоново.
     Обекти с обществено предназначение:
   Извършени са общо 74 проверки на обекти с обществено предназначение. За констатирани несъответствия със здравните изисквания е издадено предписание за  извършване на текущ ремонт  на занималня и спалня в ЦДГ в село от общ.Попово. Съставен е акт за използване на работен разтвор с ниска концентрация за дезинфекция на повърхности на служител в ЦДГ в гр.Търговище.
    При осъществяване на текущ контрол по спазване на Закона за здравето и Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места са извършени 50 проверки. Не са констатирани нарушения.
    Извършени са 12 проверки в заведения за хранене и развлечение по чл. 54 от Закона за здравето за продажба на алкохол на лица под 18 год. Не са констатирани нарушения.
Контрол по спазване на Наредба №23/2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба №6/2011г. за здравословното хранене на децата от 3 до 7 г. в детските заведения и Наредба №37 от 2009 на МЗ за здравословното хранене на учениците:
    Извършени са 8 проверки на ЦДГ и ученически столове, свързани с оценката на фактическото хранене и съответствието му с нормативните изисквания. Издадени са 4 предписания по спазване изискванията на Наредба №37 от 2009 на МЗ за здравословното хранене на учениците в общините Попово и Търговище. 
       Контрол на лечебни заведения: 
   Осъществени са 35 текущи и 31 тематични проверки на лечебни и здравни заведения  в област Търговище /амбулатории на ОПЛ, специалисти, дентални лекари, болници, медицински центрове, лаборатории, здравни кабинети/. Издадено е предписание на ОПЛ от село в общ. Антоново за осигуряване на студена и топла течаща вода, дезинфекционни средства и стерилни инструменти в амбулаторията. Извършени са 9 проверки по медицинските стандарти в структури на „МБАЛ-Търговище” АД и  „СХБАЛ-Папуров” ООД.
       Експертиза на работоспособността:
   За периода 23.04 -27.04.2012 г. чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 40 молби от граждани за явяване пред ТЕЛК.  Общо 107 досиета с медицинска документация на пациенти са изпратени за разглеждане до Обща ТЕЛК и 57 - до специализирани ТЕЛК и до НЕЛК. До медицинската комисия към РУ „СО” по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване са изпратени за разглеждане 61 медицински експертни досиета. Общо 77 заверени експертни решения са изпратени до заинтересовани лица и институции – в т. ч. 61 бр. до РУ „СО” и 16 бр. до РД „СП”. Оказана е консултация на 27 граждани.
    Проведени 2 заседания на Регионалния съвет за контрол върху актовете издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност. Разгледани и насочени към ТЕЛК са обжалван от РУ ”СО” болничeн лист и обжалван от РД „СП” протокол от ЛКК за изписване на медицинско изделие.
        Контрол върху движението на лекарства, съдържащи наркотични вещества:
    Извършена е проверка на 4 бр. протоколи от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр/. Предоставени са 13 кочана на лекари и стоматолози със специални рецептурни бланки (жълти и зелени) за изписване  на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
       Медико-статистическа информация:
   Приети и обработени са 33 съобщения за смърт, 27 - за родени деца и 3 - за суицидни действия. 
   Обобщени и изпратени до НЦОЗА са оперативни отчети за първо тримесечие на 2012 г. за              живородени и мъртвородени деца, за починали до 1 год. възраст и за починали от 1 до 17 год.възраст деца в региона.
       Лабораторен контрол:
    Във връзка с постъпили заявки на физически и юридически лица са извършени анализи на 1 брой дезинфекционен разтвор, 72 измервания на фактори на работна среда, 14 изследвания на осветление в общо 14 обекта
    По микробиологични, вирусологични и серологични показатели са изследвани 8 лица при текущо постъпили проби. За подновяване на здравни книжки са изследвани 12 лица, без положителен резултат. За паразити са изследвани 32 деца от 3 ЦДГ в Търговищка община без положителен резултат. 
       Профилактика на болестите и промоция на здравето:
    Експерти от отдела взеха участие в провеждането на практическо занятие „Изработване на здравословен сандвич” с ученици от вторите класове на ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”- гр. Търговище. По интерактивен начин бяха обучени ученици от V до VІІІ клас при ОУ „Н. Вапцаров” гр.Попово и ученици от ХІІ клас при ПГЕС гр.Търговище на тема: „ХИВ/СПИН и рисково сексуално поведение”. Дискутирани бяха теми: „Легални и нелегални наркотици” с ХІ класове при Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг. Консултативна помощ е оказана на 2 медицински специалисти.
        Други 
    Служител на РЗИ е взел участие в заседание на Регионалния съвет по осиновяване. Осъществена е работна среща със статистик от лечебно заведение за болнична помощ във връзка с представен тримесечен отчет за разделно отчитане на разходите.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.