Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.06-16.06.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 12.06.2017 – 16.06.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    10 на варицела;
•    1 на скарлатина;
•    9 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 99 проверки, като за установени несъответствия с изискванията на Закона за здравето е издадено 1 предписание на общопрактикуващ лекар в oбщина Опака.
   Във връзка с регистрирани случаи на заболели от Морбили на територията на страната продължава кампанията по издирване на деца с нередовен имунизационен статус на територията на област Търговище.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 99 проверки на обекти с обществено предназначение. 
   За констатирани нарушения на здравните изисквания е съставен 1 акт за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населено място от община Омуртаг.
   За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 10  предписания:
– 1 за извършване на ремонтни дейности в детско заведение от община Попово;
– 2 за предприемане на мерки от В и К оператор за недопускане подаването на питейна вода, неотговаряща на Наредба №9, до консуматора в населени места от община Омуртаг;
– 3 за информиране на населението от община Омуртаг за влошено качество на водата от местни чешми.
-  1 за съобразяване на храната с изискванията на Наредба №6 и Наредба №37 на МЗ за здравословното хранене на децата и учениците в обект в oбщина Антоново.
-  2 за спазване изискванията на Наредба №26 за максималния брой на децата посещаващи смесени яслени групи от две детски заведения от oбщина Търговище
-  1 за правилно приготвяне на дезинфекционен разтвор във Фризьорски салон в община Търговище.

   Лабораторен контрол        
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 28 броя води от които 9 по искане на физически и юридически лица, установени са отклонения при 2 от пробите, за което са предприети съответните мерки;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по ДЗК и 1 по искане на физическо лице;
- 2 броя козметични продукти;
 - 5 вида храни, по искане на физически лица;
   По искане на физически и юридически лица са направени и измервания на фактори на работна среда в 2 обекта.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 144 проверки:
– Проверени са 75 обекта с обществено предназначение и 31 лечебни заведения относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
– 38 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
   Не са констатирани нарушения.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.