Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 31.07-04.08.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 31.07.2017 – 04.08.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 3 на варицела;
• 10 на ентероколит
• 10 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 14 проверки.
   Във връзка с регистрирани случаи на заболели от Морбили на територията на страната продължава кампанията по издирване на деца с нередовен имунизационен статус на територията на област Търговище.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 54 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени  2 предписания :
   • 1 предписание  на ръководител експлоатационен район „ВиК” Омуртаг за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели от централното водоснабдяване в населено място от общ. Омуртаг;
   • 1 предписание до управител на магазин за дрехи втора употреба  в гр. Попово за представяне на сертификат за дезинфекция на предлаганите дрехи.


    Лабораторен контрол        
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 14 броя води, от които 9 броя проби по държавен здравен контрол и 5 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 3 от пробите, за което са предприети съответните мерки;
- 6 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.
- 2 броя храни по искане на физически и юридически лица;
    По искане на физически и юридически лица са направени и измервания на фактори на работна среда в 1 обект.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 37 проверки:
- Проверени са 22 обекта с обществено предназначение и 8 лечебни заведения относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 7 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    При извършване на съвместна нощна проверка с представители на РУ“Полиция“- Търговище на игрални зали в гр.Търговище, са съставени 4 акта на клиенти, нарушили забраната за тютюнопушене на обществени места. Издадени са и 3 предписания до управителите на игралните зали за недопускане на тютюнопушене в обектите.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.