Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 28.08-01.09.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 28.08.2017 – 01.09.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 4 на варицела
• 5 на ентероколит
• 2 на скарлатина
• 2 на ротавирусен гастроентерит
• 1 на салмонелоза
• 10 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 31 проверки. Не са установени нарушения.

   Лабораторен контрол        
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води, от които 7 броя проби по държавен здравен контрол и 2 по искане на физически и юридически лица;
- 5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя храни по искане на физически и юридически лица;
- 6 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.
     По искане на физически и юридически лица са направени и измервания на фактори на работна среда в 1 обект.
 
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 70 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени :
-   1 предписание до длъжностно лице в район Попово за установяване причините за подаване  на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населени места от община Попово и община Опака;
-   2 до кметовете на населени места от общините Попово и Опака за допълнително обеззаразяване на водата и информиране на населението относно влошено качество на водата по микробиологични показатели от местни водоизточници;
-   1 на собственик на фризьорски салон от община Търговище за правилно приготвяне на дезинфекционен разтвор съгласно изискванията на производителя;
   Съставени са 2 акта на отговорни лица за подаване на питейна вода до крайния потребител в населени места от общините Попово и Опака неотговаряща на Наредба №9;
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 86 проверки:
- Проверени са 54 обекта с обществено предназначение и 16 лечебни заведения относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 16 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    За констатирани нарушения е направено едно предписание на юридическо лице - на управител на кафе-аператив от община Търговище за недопускане на тютюнопушене в закрити обществени места.
В заведения за хранене и развлечения и кафе-аперативи от община Търговище е съставен:
-   1 акт на физическо лице за работа с нередовна лична здравна документация.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.