Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.02-16.02.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 12.02.2018 - 16.02.2018 г.

   Противоепидемична дейност
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности и не се налага обявяване на грипна епидемия.
   Продължава да се наблюдава повишена заболеваемост по отношение на заболяването Варицела, при деца от детски заведения и училища. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 48 на варицела;
•   2 на ентероколит;
•   3 на ротавирус;
•   1 на шигелоза;
•  36 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 35 проверки. Не са установени нарушения.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 85 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
   За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 4 предписания и 1 акт:
- 1 предписание е до началник ЕР Омуртаг за установяване на причините за подаване на вода до крана на потребителя с влошени микробиологични показатели и последващо доказване на качеството и́ в населени места от общ. Омуртаг;
- 1 предписание  до Кмета на населено място от общ. Омуртаг за уведомяване на населението за влошено качество на водата от две местни чешми;
- 1 предписание за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на питейната вода от общ. Омуртаг;
- 1 предписание за осигуряване на чешма тип “Фонтан“ за питейна вода в детско заведение от общ. Търговище;
-    съставен е 1 акт  за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Омуртаг.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 75 проверки:
-  Проверени са 41 обекта с обществено предназначение и 18 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 16 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
   При извършените проверки не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол    
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:   
- 17 броя води  по държавен здравен контрол и 1 по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол и 1 по искане на физически и юридически лица ;
- Измерване факторите на жизнената среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.


   Други:
  В рамките на Националната АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари – „Ден на влюбените“, се проведоха обучения и кампания за безплатно и анонимно изследване  за ХИВ сред ученици от 9 до 12 клас в училищата - II СУ“Проф.Никола Маринов“ - Търговище, Гимназия „Симеон Велчев“ и ПГТЛП в гр. Омуртаг , Гимназия „Христо Ботев“ и ПГСС“Никола Пушкаров“ в гр.Попово. Безплатно и анонимно се изследваха общо 126 лица.



                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.