Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.03-16.03.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 12.03.2018 - 16.03.2018 г.

   Противоепидемична дейност
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Продължава да се наблюдава повишена заболеваемост по отношение на заболяването Варицела, при деца от детски заведения и училища. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 43 на варицела;
•   6 на скарлатина;
•   2 на ентероколит;
• 33 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 64 проверки.
   Издадени са 8 предписания:
-  5 до кметовете на общини  за предприемане на мерки с цел ограничаване заболяванията, причинени от кърлежи;
-  1 до ОПЛ за привеждане на амбулатория в съответствие със здравните изисквания;
-  2 до ОПЛ за стриктно спазване на Наредба 15 на МЗ за профилактични имунизации и реимунизации.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 109 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
   За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 4 предписания:
-  2 до Директори на учебни заведения от община Попово и община Антоново за извършване на ремонтни дейности и осигуряване на течаща вода в санитарни възли и здравен кабинет;
-  1 до собственик на ведомствен водоизточник в община Попово за установяване на причините за подаване на вода с влошено качество по микробиологични показатели и доказване на качеството и;
-  1 до ръководител ЕР – Омуртаг за установяване причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населено място от община Омуртаг и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол.
    Съставен е 1 акт за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населено място от община Омуртаг.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 111 проверки:
-  Проверени са 59 обекта с обществено предназначение и 36 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 16 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    Не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол    
   По Държавен здравен контрол са направени изследвания на:
-  18 броя води;
-    2 броя дезинфекционни разтвори;
-    6 броя козметични продукти.
   Измерване факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.