Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 16.04-20.04.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 16.04.2018 - 20.04.2018 г.

  Противоепидемична дейност
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    23 на варицела;
•    7 на скарлатина;
•    1 на ентероколит;
•    1 на ротавирусен гастроентерит;
•    2 на лаймска борелиоза;
•    21 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 41 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 126 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
   За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 3 предписания и e съставен  1 акт, както следва:
 - 2 предписания до технически ръководител експлоатационен район „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД клон Попово за недопускане подаването на прехлорирана питейна вода  в населени места от общ. Попово.
- 1 предписание до кмет от общ.Попово за обеззаразяване;
- 1 акт за работа с нередовна лична  здравна документация в питейно заведение от община Търговище.
  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 117 проверки:
- Проверени са 76 обекта с обществено предназначение и 21 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 20 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
Не са констатирани нарушения.


  Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:       
-  31 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
-   1 дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
-   2 броя храни  и 6 броя смивове от работни повърхности;
-   2 броя козметика по държавен здравен контрол;
  Измерване факторите на работната среда в 2 обекта по искане на физически и юридически лица.
  Здравно -профилактична дейност:

   Стартира Европейска  имунизационна седмица -23-29 април.
По традиция, всяка година през последната седмица на месец Април, Световната здравна организация съвместно със здравните власти, професионални организации и други ключови лица организират различни мероприятия и дейности за ползите от ваксините. Основната цел на имунизационната седмица е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез повишаване на информираността сред родители, здравни работници, медии и  управляващи за значимостта на имунизациите. Тази година фокусът е насочен към имунизацията, като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“, което ще спомогне за напредъка към постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, включително и за  постигането на добро здраве.
Във връзка с Имунизационната седмица предстои провеждане на пресконференция в Залата за заседания на РЗИ- Търговище. На пресконференцията ще бъде изнесена здравна информация относно действието на съвременните ваксини, здравен риск, ползи и митове относно използването им. Своевременно ще Ви информираме за дата и час на провеждане.
                    

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.