Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 16.04-30.04.2018 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 16.04 до 30.04.2018 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-   с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 19 часа

   2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период-  27 броя.

   3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 26 броя.

   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели-8 бр.

-  с. Баба Тонка-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,6 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Долна Кабда-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 2,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Звезда-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Горско село , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml.
-   с. Крушолак , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.
-   с. Стеврек , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 26/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.
-   с. Черна вода , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 28/100 KOE/ml.
-   с. Змейно , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml.

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 8 бр.

   6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.
-  с. Марчино, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Старчище, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.
-  с. Великовци, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 7 бр.

    8. От тях не отговарят  на изискванията- 2 бр.
-   с. Баба Тонка - „Балукова чешма“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   с. Стеврек - „Ламбьолу чешма“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

   11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 16.04-30.04.2018 г. - 7 броя.
-  Ентероколити    - 3
-  Ротавирусен гастроентерит    - 4
които нямат причинна връзка с качествата на водата

    12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписания    -5 бр.   
-   Актове           -2 бр.                     -                   


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.