Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 14.05-18.05.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 14.05.2018 - 18.05.2018 г.

   Противоепидемична дейност
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  6 на варицела;
•  1 на скарлатина
• 19 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 36 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 86 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
  За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 4 предписания и 1 акт :
   - 1 за извършване на ремонтни дейности в група от детска ясла в община Търговище санитарен възел в училище от общ. Търговище.              
  -   1 за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на питейната вода в населено място от общ. Търговище.
  -   1 до Кмета на населено място от община Търговище за уведомяване на населението за влошено качество на питейната вода от местна чешма.
  -   1 до технически ръководител от ВиК за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол в населени места от общ. Търговище.
  - съставен е 1 акт за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 87 проверки:
-  Проверени са 44 обекта с обществено предназначение и 17 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;

  - 26 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    Не са констатирани нарушения.

  Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:       
- 19 броя води по държавен здравен контрол и 1 по искане на физически и юридически лица;
-   2 броя дезинфекционни  разтвори и 1 брой козметика  по държавен здравен контрол;
-   2 броя храни  и 12 броя смивове от работни повърхности по искане на физически и юридически лица;
Измерване факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

   Здравно – профилактична дейност:
   Във връзка с 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването РЗИ – Търговище се проведе:  
● спортно мероприятие с учениците от вторите класове на I ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище в парк „Борово око” на 17 май;                                                                                         

● информационна кампания на Изложение Търговище на 19 май;                                               

● спортни празници в ДГ №3 „Здравец” и ДГ №5 „Червената шапчица” – гр. Търговище
   В подкрепа на борбата със затлъстяването, промоция на здравословното хранене и физическата активност Регионална здравна инспекция - Търговище с подкрепата на медицински специалисти в  училищата и детските градини  област Търговище, разпространява здравно-образователни материали с националните препоръки за здравословно хранене.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.