Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 11.06-15.06.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 11.06.2018 - 15.06.2018 г.

  Противоепидемична дейност
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  1 на скарлатина;
•  1 на вирусен Хепатит С;
•  1 на Лаймска болест;
•15 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 44 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 62 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
   За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 2 предписания:
-  1 до ръководителя на експлоатационен район ВиК Антоново за установяване причините за подаването на питейна вода с влошени микробиологични показатели и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол в населено място от община Антоново;
-  1 на медицинско лице за спазване режим на дезинфекция в обект в община Попово.
  Съставен е 1 акт за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населено място от община Антоново.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 110 проверки:
-  Проверени са 46 обекта с обществено предназначение и 20 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 44 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
           
   Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:       
- 16 броя води по държавен здравен контрол и 3 по искане на физически и юридически лица;
-   1 брой козметика по държавен здравен контрол;
-   1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
-   5 броя храни по искане на физически и юридически лица;
-   2 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица .


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.