Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.06-15.06.2018 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.06 до 15.06.2018 година


  1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
       район  Търговище
-  с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 20 часа

  2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 22 броя.

  3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 21 броя.

  4.  От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  3 бр.

- с. Пролаз, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 22/100 KOE/ml. , “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.
- с. Велево, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 36/100 KOE/ml. , “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 12/100 KOE/ml.
- с. Гърчиново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-68 mg/l

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  2 бр.

   6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.

   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 1 бр.

   8. От тях не отговаря  на изискванията - 1 брой.
- с. Паламарца-„Голямата чешма“, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-60 mg/l


   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.06-15.06 - 2 броя.
-   Ентероколит -  2
който няма причинна връзка с качествата на водата

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

- Акт        -  2 бр.
- Предписаниe    -  2 бр.                      

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.