Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 16.07-20.07.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 16.07.2018 - 20.07.2018 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 9 на Ентероколит;
• 1 на Лаймска борелиоза;
• 1 на Скарлатина;
• 2 на Варицела;
• 1 на Ротавирусен гастроентерит;
•19 на остри респираторни заболявания. 
  При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 13 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 44 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 5 предписания:
- 2 до кметове на населени места от община Попово за допълнително обеззаразяване на водата от местни водоизточници;
- 2 до ръководители ЕР – Антоново и Попово за установяване на причините за подаването на питейна вода с влошени микробиологични показатели и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол в населени места от общините Антоново и Попово;
- 1 до юридическо лице за представяне пред органите на държавния здравен контрол на лична здравна документация на персонал, работещ в кафе-бар от община Търговище.
   Съставени са 4 акта, от които:
-  3 за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населени места от общините Попово и Антоново;
- 1 на юридическо лице за допускане на работа на персонал без лична здравна документация.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 44 проверки:
-  Проверени са 20 обекта с обществено предназначение и 6 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 18 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.          
    Не са констатирани нарушения. 


    Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:       
-  14 броя води по държавен здравен контрол и 5 по искане на физически и юридически лица;
-  2 броя козметика по държавен здравен контрол.
-  4 броя дезинфекционни разтвора по държавен здравен контрол.
   Измерване факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.   

   Лятна АНТИ СПИН кампания:
   Лабораторията на РЗИ разполага с тестове за безплатно и анонимно изследване на HIV, Хепатит С и Сифилис.
Всеки, който желае може да се възползва от тази възможност.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.