Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.07-31.07.2018 г.

           Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.07до 31.07.2018 година


  1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
      район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
     район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 20 часа
-    с.  Красноселци - през 2 дни получава вода по 12 часа

  2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 27 броя.

  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 28 броя.

  4.    От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  6 бр.
-  с. Садина, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-52 mg/l
-  с. Буйново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-98 mg/l
-  с. Пресяк, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-102 mg/l
-  с. Мировец, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-72 mg/l
-  с. Стойново,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 28/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 10/100 KOE/ml.
-  с. Поройно, , не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml.

  5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  4 бр.

  6. От тях не отговаря  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр.
-  с. Берковски, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 36/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 18/100 KOE/ml.

  7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 3 бр.

  8. От тях не отговарят  на изискванията - 2 бр.
-  с. Долец, чешма до казаните , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-  с. Баба Тонка, „Балукова чешма“  , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

  9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.07-31.07. - 34 броя.
-   Ентероколит -                                32
-   Ротавирусен гастроентерит-       1
-   Салмонелоза-                                1
който няма причинна връзка с качествата на водата

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт        -  3 бр.
-  Предписаниe    -  6 бр.                      

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.