Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.08-15.08.2018 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.08 до 15.08.2018 година


    1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-   с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Овчарово-високите части от селото получават вода през ден по 24 часа
         район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 20 часа
-    с.  Красноселци - през 64 по 8 часа получава вода
        район Длъжка поляна
-    с. Длъжка поляна- недостиг на вода по високите части на селото

   2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 9 броя.

   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 10 броя.

   4. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  1 бр.
-  с. Врани кон,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 14/100 KOE/ml.

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  3 бр.

   6. От тях не отговаря  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.

   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 3 бр.

   8. От тях не отговарят  на изискванията - 3 бр.
-  с. Врани кон, „Малката чешма“ не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-  гр. Попово, „Чешма Хотули“  , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-  гр. Попово, чешма „Градски парк“ не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от контрола е 66 mg/l.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.08-15.08. - 14 броя.
-  Ентероколит -  14
който няма причинна връзка с качествата на водата

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт        -  1 бр.
-  Предписаниe    -  3 бр.   


 
                                                                                                                                                                                                                         

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.