Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.08-17.08.2018 г.

Данн за дейността на РЗИ – Търговище за периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 5  случая на Ентероколит;
• 13 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 32 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 50 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 2 предписания:
-  1 до ръководител ЕР – Антоново за установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол в населени места от община Антоново;
-  1 до Кмета на населено място от община Антоново за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник.
Съставен е един акт за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населено място от община Антоново.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 86 проверки:
- Проверени са 37 обекта с обществено предназначение и 17 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 32 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
   Не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-  9 броя води, от които 8 по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;   
Измерване факторите на жизнената среда в 6 обекта по държавен здравен контрол.   

   Лятна АНТИСПИН кампания:
   На 15 август стартира пореден етап от Националната АНТИСПИН кампания, която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН, да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ. Кампанията цели да мотивира хората към отговорност към собственото здраве и ще продължи до 15 септември.
   През изминалата седмица мобилен екип на РЗИ посети басейните в гр. Търговище и гр. Попово, с. Голямо Ново, КЗСУ – гр. Търговище и Звено СУВУИ – с. Медовина, където се изследваха 144 лица.
   Лабораторията на РЗИ разполага с тестове за безплатно и анонимно изследване на HIV, Хепатит С и Сифилис.
Всеки, който желае може да се възползва от тази възможност в работното време на Инспекцията.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.