Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 03.09-07.09.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 03.09.2018 - 07.09.2018 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 2  случая на Ентероколит;
• 1 на Ротавирусен гастроентерит;
•16 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 29 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  През периода са извършени 84 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 3 предписания:
- 1 за спазване указанията на производителя при приготвянето на дезинфекционни разтвори в студио за красота в гр. Търговище;
- 2 до ръководителите на експлоатационни райони на В и К за установяване причините за подаването на питейна вода с влошени микробиологични показатели и последващо доказване качеството с лабораторен контрол в села от община Омуртаг и община Попово.
Съставен е 1 акт на водомайстор за подаване на вода с влошени микробиологични показатели от централното водоснабдяване на населено място в община Омуртаг.

  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 75 проверки:
- Проверени са 45 обекта с обществено предназначение и 10 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 20 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
  Не са констатирани нарушения.

  Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 13 броя води, от които 11 по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;   
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
Измерване факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.   

Профилактика и промоция:

  Лятна АНТИСПИН кампания:
  В периода 15 август - 15 септември се провежда пореден етап от Националната АНТИСПИН кампания, която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН, да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ. Кампанията цели да мотивира хората към отговорност към собственото здраве.
  Лабораторията на РЗИ разполага с тестове за безплатно и анонимно изследване на HIV, Хепатит С и Сифилис.
Всеки, който желае може да се възползва от тази възможност в работното време на Инспекцията.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.