Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.09-28.09.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 25.09.2018 - 28.09.2018 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 2  случая на Ентероколит;
• 3 на Варицела;
• 18 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 31 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 50 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани несъответствия от нормативната база са направени 2 предписания до ръководители на експлоатационен район Попово и Търговище за установяване на причините за подаването на питейна вода с влошени микробиологични показатели и последващото и доказване на качеството с лабораторен контрол в населени места от общините Опака и Търговище;
   Съставени са два акта за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населени места от община Попово и община Търговище.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 73 проверки:
- Проверени са 49 обекта с обществено предназначение и 16 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 8 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
   Не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-  3 броя води по държавен здравен контрол и 10 броя по искане на физически и юридически лица;   
-  1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
-  1 проба храна по искане на физически и юридически лица.
Измерване на факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.   

   Профилактика и промоция:
   В имунизационният кабинет на РЗИ – Търговище се предлага противогрипна ваксина Инфлувак. Желаещите граждани могат да закупят ваксини и да бъдат имунизирани в кабинета на РЗИ всеки ден от 8.30 до 17 часа. Таксата за поставяне е 2 лева. В имунизационният кабинет се поставят само ваксини, закупени от РЗИ. Мярката се прилага с оглед спазване на необходимите температурни условия за съхранение на ваксините.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.