Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.09-30.09.2018 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.09 до 30.09.2018 година


   1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-   с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Овчарово- получава вода през 48 часа по 48 часа
        район Омуртаг
-   гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 9 часа
-   с.  Красноселци - през 66 часа  получава вода по 6 часа
-   с. Чеканци – всеки ден получава вода по 6 часа
-   с. Д. Козарево- през 72 часа по 6 часа получава вода
        район Длъжка поляна
-   с. Длъжка поляна- недостиг на вода по високите части на селото
-   с. Коноп – недостиг на вода по високите части, осигурено водоподаване  през 19 часа по 5 часа

    2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 16 броя.

    3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 броя.

    4.  От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  3 бр.

-   с. Гърчиново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-64 mg/l
-   с. Люблен, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-54 mg/l
-   с. Беломорци,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml.
-   с. Кралево,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml.

    5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  5 бр.

    6. От тях не отговаря  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
-   Гр. Опака,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването  20/100 KOE/ml.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 3 бр.

    8. От тях не отговарят  на изискванията - 2 бр.
-   с. Беломорци –чешма „Кара бунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   с. Пр. Козма –чешма „Буюк пунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15..09-30.09. - 9 броя.
-  Ентероколит                                 - 7
-  Ротавирусен гастроентерит     - 2
който няма причинна връзка с качествата на водата

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт                        -  3 бр.
-  Предписаниe    -  6 бр.   


                    

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.