Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.10-15.10.2018 г.

           Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.10 до 15.10.2018 година   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-  с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Овчарово- получава вода през ден по 24 часа
        район Омуртаг
-  гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 9 часа
-    с.  Красноселци - през 66 часа  получава вода по 6 часа
-    с. Чернокапци – без водоподаване
-    с. Обител- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Д. Козарево- през 72 часа по 6 часа получава вода
        район Длъжка поляна
-    с. Длъжка поляна- недостиг на вода по високите части на селото
-    с. Коноп – недостиг на вода по високите части, осигурено водоподаване  през 19 часа по 5 часа
-    с. Таймище- получава вода през ден по 24 часа

   2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 31 броя.

   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 30 броя.

   4. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  13 бр.
-  с. Здравец-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Еленово, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-58 mg/l
-  с. Дриново,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.
-  с. Драгановец,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 12/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.
-  с. Търновца-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,3 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Копрец-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,4 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Кръшно,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.
-  с. Маково, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-62 mg/l
-  с. Миладиновци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-138 mg/l
-  с. Овчарово,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 27/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.
-  с. Овчарово-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 14 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Руец-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Острец,  не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  3 бр.

   6. От тях не отговаря  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.
-  с. Ломци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-100 mg/l
-  с. Александрово, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-58 mg/l
-  с. Зараево, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-60 mg/l

   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 1бр.

   8. От тях не отговарят  на изискванията -  1бр.
-  с. Копрец –чешма ул.„Аврам Топалов“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.10-15.10. - 6 броя.
-  Ентероколит         - 5
-  Салмонелоза      - 1
който няма причинна връзка с качествата на водата

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт        -  5 бр.
-  Предписаниe    -  8 бр.   


  

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.