Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.10-26.10.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 22.10.2018 – 26.10.2018 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 10 на Варицела;
•   5 на Ентероколит;
•   1 на Ротавирусен гастроентерит;
• 15 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 30 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  През периода са извършени 89 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
  За констатирани несъответствия от нормативната база е направено 1 предписание до Директор на училище от община Попово за частичен ремонт на водно промиване.
  Съставен е 1 акт за подаване на вода до потребителя с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище.

  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 84 проверки:
- Проверени са 41 обекта с обществено предназначение и 21 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 22 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
  Не са констатирани нарушения.

  Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 13 броя води по държавен здравен контрол;   
- 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 4 броя храни;
- 12 броя смивове от работни/контактни повърхности.
Измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.   

  Профилактика и промоция:
  Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата от община Търговище преминаха обучителен курс по темите: „Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България” и „Рискови фактори за здравето”.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.