Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.11-16.11.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 12.11.2018 - 16.11.2018 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•13 на Варицела;
•  3 на Скарлатина;
•  3 на Ентероколит;
• 21 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 32 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  През периода са извършени 101 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 8 предписания и е съставен 1 акт, както следва:
- 3 предписания до Кметове на населени места от общините Търговище, Попово и Омуртаг за допълнително обеззаразяване на водата от местни водоизточници, поради влошени микробиологични показател;
- 1 предписание до Директор на театър за осигуряване на топла вода в санитарни помещения;
 - 1 предписание до управител на фитнес зала от общ. Търговище за предприемане на мерки за намаляване на влажността в съблекални и санитарни възли;
 - 1 предписание до Управител на фирма за хранене от общ. Попово за представяне на лична здравна документация пред контролните органи;
 - 1 предписание за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в магазин за козметика от общ. Търговище;
 - 1 предписание на фризьор от фризьорски салон от общ. Търговище за спазване на указанията на производителя при приготвяне на дезинфекционен разтвор;
- 1 акт на управителя на фирма за хранене от общ. Попово за не представена  лична здравна документация.

  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 121 проверки:
- Проверени са 68 обекта с обществено предназначение и 17 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 36 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
  Не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол
По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 27 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори и 1 брой козметика по държавен здравен контрол;
- 1 брой храни  и 9 броя смивове по искане на физически и юридически лица;
Измерване на факторите на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.   
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.