Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 19.11-23.11.2018 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 19.11.2018 - 23.11.2018 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  7 на Варицела;
•  7 на Скарлатина;
•  2 на Ентероколит;
•  1 на Епидемичен паротит
• 30 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 53 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 63 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 3 предписания, от които :
 - 2 предписания до Кметове на населени места от общините Опака и Омуртаг за допълнително обеззаразяване на водата от местни водоизточници, поради влошени микробиологични показатели;
 - 1 предписание до управител на интернет зала от община Опака за осигуряване на препарати за дезинфекция;
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 100 проверки:
- Проверени са 47 обекта с обществено предназначение и 29 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 24 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
   При извършване на съвместни нощни проверки с РУ на МВР по спазване на Закона за здравето са констатирани нарушения на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места  са съставени 2 акта на физически лица - клиенти на заведения за хранене и развлечения и 1 предписание на управител на заведение за създаване на предпоставки за тютюнопушене.


   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 10 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
- 6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
   Измерване на факторите на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.   


   Профилактика и промомоция на здравето
   Продължават дейностите, свързани с борбата със затлъстяването  и за насърчаване на здравословния начин на живот на територията на област Търговище.
   Учениците от I ОУ „Хр. Ботев”, IСУ „Св.Св. Седмочисленици и II СУ „Проф. Н. Маринов”– гр. Търговище след преминати обучения изработваха здравословни сандвичи, състоя се Базар „Аз се храня здравословно”, проведени  са конкурси за най-добра рисунка на тема „Здравословен начин на живот“.
   Учениците от ПГТХВТ – гр. Търговище готвиха по здравословни технологии. Децата от детските заведения на територията на Областта проведоха празници, свързани със здравословното хранене.
   Проведени са обучения във връзка с вредата от алкохола и демонстрации с алкоочила в училища от гр. Търговище.
В ход е „Европейска седмица за тестване за ХИВ и Хепатити“ (23-30 ноември 2018 г.), желаещите да се изследват безплатно за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и Сифилис, могат да го направят в лабораторията на РЗИ – Търговище  на адрес: ул.“Цар Освободител“№33, в Имунизационен кабинет.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.