Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.11-30.11.2018 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.11 до 30.11.2018 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-  с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Овчарово- получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг
-  гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 17 часа
-    с.  Красноселци - през 7 дни  получава вода по 8 часа
-    с. Чернокапци – получава вода през 2 дни по 24 часа
-    с. Обител- получава вода през 2 дни по 24 часа
-    с. Кестеняво-без водоподаване
-    с. Могилец-през 5 дни, 2 дни има вода
-    с. Пр. Козма-през 8 дни, 3 дни има вода
-    с. Веренци- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Петрино- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Висок- получава вода през ден по 24 часа
   
        район Антоново
-    с. Таймище- получава вода през ден по 24 часа

   2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 15 броя.
   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 22 броя.
   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  0 бр.
   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  2 бр.
   6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.
   8. От тях не отговаря  на изискванията -  1 бр.
-  с. Веренци– чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
   9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.11-30.11. - 4 броя.
-   Ентероколит  - 4
които няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт        -  0 бр.
-  Предписаниe    -  1 бр.   

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.