Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 14.01.2019 г.-18.01.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 14.01.2019 - 18.01.2019 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 8 на Варицела;
• 3 на Скарлатина;
• 1 на Туберкулоза;
• 1 на Хепатит;
• 61 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 6 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 12 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
За констатирани несъответствия е направено 1 предписание на Директор на детско заведение от община Попово за превеждане към здравните изисквания на пералнята към детското заведение.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 24 проверки:
- Проверени са 13 обекта с обществено предназначение и 1 лечебно заведение за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 10 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
    За констатирани нарушения е направено 1 предписание на юридическо лице, собственик на заведение за хранене и развлечения за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за пълната забрана за пушене на закрити обществени места.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 15 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой храни по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя смивове от работни повърхности  по искане на физически и юридически лица;
- Измерване факторите на жизнената среда по държавен здравен контрол в 1 обект.   


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.