Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 21.01.2019 г.-25.01.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 21.01.2019 - 25.01.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 14 на Варицела;
•   4 на Скарлатина;
•   2 на Хепатит;
•   1 на Ентероколит;
• 75 на остри респираторни заболявания. 
    На  25.01.2019 год.  Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ проведе  заседание.
    Обсъдиха се данните за  заболяемост от грип и ОРЗ  в област Търговище за периода 14.01. – 25.01.2019 г.:  заболяемостта в областта е – 165 %000 за 3-та седмица и е под  пределната фонова заболяемост съобразно спецификата на сезона за обявяване на Грипна епидемия.
    За периода 21-24.01.19 г. заболяемостта в областта е 149 %000 и е с тенденция за повишаване.
    В предвид на направения анализ Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ счита, че има основание за обявяване на предепидемична обстановка.
    По данни на РУО на МОН отсъстващите ученици по медицински показания средно за областта са 23 %. 
    Бюрото взе решение:
    Обявява предепидемична обстановка в област Търговище и произтичащите от нея противоепидемични мерки:
    І. За  извънболнично медицинско обслужване:
   1. Временно да се   преустановят плановите  консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.
   2. Да се засили контрола на РЗИ върху извършването на строг филтър в детските заведения и училищата.
    ІІ.За  болнично медицинско обслужване:
    1. Временно да се преустановят свижданията в стационарните отделения на МБАЛ в област Търговище.
    2. МБАЛ в областта да са в готовност за разширяване на легловия капацитет за      приемане, изолация и лечение на пациентите с тежки форми на грип и ОРЗ или с усложненията им.
    3. Във всички стационарни отделения на МБАЛ  да се засилят мерките за предпазване от вътреболнично  заразяване с грип и ОРЗ / дезинфекционен режим, носене на маски от персонала и т.н. /  съгласно разработения комплексен план за борба с грип и ОРЗ.
    4. Ръководството на МБАЛ ежедневно да съобщава до 9.00 часа  в Дирекция „НЗБ” при РЗИ гр.Търговище регистрираните усложнения при болни от грип и ОРЗ.
    РУО на МОН ежедневно ще подава информация в РЗИ – Търговище за отсъстващите поради заболяване от ОРЗ и Грип ученици и за всяко училище ще се  предприемат конкретни противоепидемични мерки.   
    Следващото редовно заседание на Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ  ще се проведе  на 29.01.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на РЗИ-Търговище.
    При рязка промяна в епидемиологичната обстановка, Регионалното бюро ще насрочи извънредно заседание.
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 15 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 71 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. Не са констатирани нарушения.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 106 проверки:
- Проверени са 60 обекта с обществено предназначение и 10 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 36 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
  За констатирани нарушения са направени 3 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за пълната забрана за пушене на закрити обществени места.

   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол са направени изследвания на 10 броя води.

   Профилактика и промоция на здравето:
   По Регионалната програма „Аз умея здравословно да живея!” се проведоха обучения с учениците от третите класове на I ОУ „Хр. Ботев” по теми, свързани с принципите на здравословното хранене, нездравословно хранене и болестите, свързани с него, ползата от витамините.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.