Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 28.01.2019 г.-01.02.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 28.01.2019 - 01.02.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Днес 05.02.2019 год.  Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ проведе  заседание, на което обсъди данните за  заболяемостта от грип и ОРЗ   в област Търговище за периода 28.01.-03.02.2019г., която е 206 %00 и е в епидемични стойности.
  След направения анализ и регистрираната заболеваемост за намаляване през настоящата седмица Бюрото взе  решение:

        Удължава  ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ  в област Търговище:

   1.Остават в сила взетите противоепидемични мерки за  лечебните заведения в болничната и извънболничната медицинска помощ до 08.02.2019 г.

   2. Възобновяват се учебните занятия в област Търговище от 06.02.2019 г.
               
    Регистрираните усложнения за периода 28.01.19 г. - 03.02.19 г. са общо 54, от които 25 пневмонии и 29 бронхиолита.
    Регистрираните усложнения за 04.02.19 г са 11, от които 7 пневмонии и 4 бронхиолита. 
    Разкрити и функционират допълнителни легла в трите МБАЛ на област Търговище – общо 56, от които в „МБАЛ-Търговище“АД - 20 легла, „МБАЛ-Попово“ЕООД - 16 легла и „МБАЛ Омуртаг“ ЕАД  - 20 легла.

    Следващото  заседание ще се проведе  на 08.02.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на РЗИ – Търговище.

    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
    • 6 на Варицела;
    • 5 на Скарлатина;
    • 76 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 11 проверки.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 58 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 2 предписания да директори на детски заведения за привеждане към здравните изисквания на пералните помещения.
    Съставен е един акт на лице, работещо във фризьорски салон от община Търговище с нередовна лична здравна документация.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 54 проверки:
    - Проверени са 37 обекта с обществено предназначение и 3 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
    -  14 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
    За констатирани нарушения е направено 1 предписание на собственик на заведение за хранене и развлечения за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за пълната забрана за пушене на закрити обществени места.
    При извършване на съвместни нощни проверки с РУ на МВР по спазване на изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за констатирани нарушения, за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места са съставени 1 акт на физическо лице – клиент на увеселително нощно заведение и 1 предписание на управител на заведение от община Търговище за създаване на предпоставки за тютюнопушене.

    Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
   - 7 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.